Fri frakt på smycken - Pay with Klarna - We ship worldwide


Våra chakran

Inom oss finns 7 energicentrum som går från toppen av huvudet ned till botten av bäckenet - och dessa kallas för chakran. Ordet "chakra" är sanskrit och betyder hjul, vilket har gett namn till vde energihjul som vår livskraft flödar genom i kroppen.

Varje chakra är som ett nav av energitrådar som strålar samman och vi kan stärka, rensa och rena våra chakran på olika sätt. Du kan till exempel använda dig av stenar och kristaller som med sina frekvenser balanserar dina chakran. Nedanför går vi genom samtliga sju chakran och fördjupar oss i hur du kan stärka din kropp genom att balansera dina chakran.


-

-Kronchakrat / Sahasrara-
>Mitt uppe på huvudet<

Färg: Lila (till silver/vitt)
Organ: Muskler, hud, skelett, hjärnan & centrala nervsystemet
Kristaller: Bergkristall, Månsten och Ametist är bra stenar att använda för kronchakrat vid meditation.

Kronchakrat sitter högst upp på huvudet vid fontanellen och är öppet från födseln. Det relaterar till själen och en högre medvetandenivå. Namnet Sahasrara betyder ”tusenfaldig” och detta chakra ses som det översta. Detta då det är beläget ovanpå huvudet precis som en krona.

Kronchakrat har 992st lotusblad och jämför man det med pannchakrat som bara har 96st kan man förstå hur mycket mer kraft detta chakra har. Kunskapen som finns här ligger på en helt annan medvetandenivå än vad vi kan läsa oss till, eftersom den har med vårt "högre jag" att göra och det andliga inom oss.

När kronchakrat är öppet har vi en öppen kommunikation med Universum och vi kan känna att vi är ett och allt är ett. Det är via kronchakrat som vi upplever föreningen och samhörigheten med det gudomliga och det andliga.

Detta chakra hjälper oss att förstå den andliga sidan av livet för att låta andligheten bli en del av oss och låta den vägleda oss. Det ger oss också en känsla av helhet och mening i livet. Med ett kronchakra i obalans kan man vara antingen en drömmare och visionär som aldrig får sina drömmar till verklighet, eller en materialist som helt förnekar det andliga. Det är också lätt att känna sig deprimerad och avskiljd från sin omgivning då man kan tappa tron på livet och förlora förmågan att känna sig hel som människa.

När kronchakrat öppnas når du ett tillstånd av absolut stillhet och insikt. Det här tillståndet kallas på sanskrit för Samadhi; du förenas med universums kraft. Ett öppnade av kronchakrat är en naturlig utveckling som brukar följa på att man har utvecklat och balanserat de andra sex chakrorna. Pressa och ansträng dig inte för att öppna upp det sjunde chakrat utan låt det komma av sig själv då tiden är inne. Balansen i kronchakrat kommer genom dig när du ser dig själv som en helhet och att du är meningsfull. Din själ har en plan och du försöker aktivt följa den för att du är trygg i utvecklingen - tillit. Ditt ego suddas ut och du kan fullt ut se hur vi alla är sammanlänkade till varandra, och att vi kommer från samma plats.

En övning för kronchakrat är meditation i Shakti pose. Sitt i meditationsställning (lotusställning) eller på en stol med båda fötterna i golvet. Knäpp dina händer, vänster lillfinger underst, tumspetsarna mot varandra. Håll händerna 10–15 cm rakt ovanför hjässan och andas med djupa, snabba och kraftfulla andetag genom näsan (eld-andning) i 3 minuter. Naveln rör sig utåt och inåt i takt med andningen.

-

-Tredje ögat / Ajna / Agnya-
>Mitten av pannan, mellan ögonbrynen<

Färg: Lila- Indigo
Element: Ljus
Organ: Pannan, hjärnan, ögonen, hypofysen, näsan, öronen.
Sinne: Intuitionen
Kristaller: Ametist, Labradorit, Fluorit

Tredje ögat (eller pannchakrat som det också kallas) är platsen för vår intuition, förståelse, intelligens, klarsyn och våra mål. Detta chakra hjälper oss med erfarenheter som leder till visdom. Tredje ögat står också för drömmar, medialitet och förmågan att kunna se inåt i oss själva. Ett balanserat och öppet pannchakra ger oss förmågan att ta in visioner, kunna visualisera, känna in intuitivt -det som man ibland inte kan förklara.

Chakrat har ett starkt samband med tallkottkörteln och till en viss del hör pannchakrat även ihop med hypofysen. På så sätt styr och kontrollerar det här chakrat också kroppen och känslorna. Man kan säga att det balanserar det fysiska och det andliga. Ett obalanserat eller blockerat tredje öga kan få oss förvirrade. Vi vet inte vad vi vill uppnå med vårt liv och har svårt för att fatta beslut vilket ofta leder till tungsinne. Den som fått blockeringar i detta chakra förlorar även kontakten med sin intuition och sina mediala förmågor. Våra drömmar och visioner förverkligas inte då kraften och modet saknas. Obalans kan leda till en rad dåliga val då man går in i ett dömande av människor, händelser, ageranden och situationer. Detta chakra har 96st lotusblad.

Ett tredje öga i balans ger oss en känsla och kraft av att ha riktning i livet, då vi vet vilken väg vi ska ta och är inte rädda för att följa den. Vi ser alla aspekter av en situation och förmår vara objektiva. Vi får hjälp och styrka att skilja på de tankar som har sitt ursprung i rädsla från de som kommer från vår inre styrka. Det blir möjligt att leva utifrån en djupare intuition och känsla för vad som är långsiktigt rätt för en själv. Energin i detta chakra är väldigt viktig för oss för att kunna förverkliga våra mål. Många barn föds med förmågan att kunna se andra människors aura, men uppmuntras inte att hålla kvar detta utan bemöts med att det är fantasier. Detta leder till att de hämmas i sina intuitiva förmågor och utveckling, vilket skapar en blockering.

Ofta är det vi upplever som motstånd i livet ett drama som pågår inom oss snarare än något som drabbar oss utifrån. Mycket av våra rädslor kommer från fantasin och det är inte troligt att det kommer inträffa som vi fasar för. I chakrat får vi möjlighet att titta inåt på detta, ändra beteendet och skicka ut det vi verkligen önskar ha tillbaka. Vi kommer även nära förmågan att bry oss om andra människor, öka vår känslighet för orättvisor och att acceptera olikheter. Det skapar en vilja att leva vårt liv i värdighet och trygghet. Här flödar även vår fantasi och kreativitet.

En bra övning för tredje ögat är meditation.

Hitta en lugn plats där du kan sitta, gärna i lotusställning. Om du vill tänder du ett ljus, lyssnar på musik eller sitter bara i tystnad (du bestämmer själv). Låt dina tankar vila, skjut dem åt sidan. Fokusera på att andas lugna andetag. Sitt fem minuter om du inte är van att meditera och öka tiden vart efter som.

-

-Halschakrat / Vishuddha-
>Strax ovanför halsgropen<

Färg: Ljusblå
Element: Ljud
Organ: Munnen, tänderna, halsen, matstrupen, luftstrupen, sköldkörteln, öronen och nacken
Sinne: Hörseln
Kristaller: Turkos, Amazonit, Akvamarin

Halschakrat förknippas med vår förmåga att kommunicera och säga sanningen. Chakrat sitter precis mellan huvudet och övriga kroppen. Ibland kan det vara så att huvudet säger en sak medan kroppen säger något annat. Då vi hamnar i konflikt med oss själva, och det är då som halschakrat bestämmer vad som ska komma till uttryck – känslan eller förnuftet.

Det finns ett samband mellan navelchakrat och halschakrat. I navelchakrat finns vår kreativa energi och det är via halschakrat vi hittar sättet att uttrycka denna. Även vårt sätt att kommunicera på är en kreativ process. Blockerar vi vår kommunikation och om den konflikten är så stor att vi inte säger någonting, då blockerar man energin effektivt. Detta leder till nackproblem, halsont, nackspärr, spänningshuvudvärk. Man kan ofta även höra om chakrat är i balans eller inte, avslappnad och lugn röst, eller gäll och spänd. Ett underaktivt halschakra kan visa sig genom att man har en svag röst som visar på att man är rädd för att säga sin mening, sin sanning i livet. Den som fått blockeringar i detta chakra har svårt för att ta egna beslut och överlåter därför detta åt andra.

När det är bra balans i halschakrat kan man ge uttryck för vad man känner och man har lätt för att kommunicera med andra. Chakrat associeras med att kunna lyssna till sin intuition, och det är även ett center som påverkar vår kommunikation, både fysiskt, sexuellt, känslomässigt, verbalt och andligt. Även förmågan att hålla vid sitt ord och göra det som man har lovat sig själv eller andra har med halschakrat att göra. Ett obalanserat halschakra kan göra oss arroganta och vår förmåga att vara hänsynsfulla mattas av. Vi pratar för mycket, pratar i självförsvar och skryter lätt.

På en andlig nivå är personer med ett välbalanserat halschakra duktiga på att lyssna på sin inre röst och ta emot meddelanden från guider och änglar. När intuitionen är balanserad kan man höra skillnad på sina egna tankar och på budskap från sina änglar, andevägledare mm. Vi kan balansera vårt halschakra genom att väcka vår vilje- och skaparkraft, samt genom att förstå orsak och verkan. Även att vi är ansvariga för våra handlingar och dess konsekvenser. Att stå upp för sig själv, och säga sin sanning. Att förlåta och be om förlåtelse.

En bra yogaövning för halschakrat är Kobran.

Ligg på mage och sätt händerna mot golvet på utsidan av brösten. Dra in naveln och andas in. Lyft upp överkroppen med höfterna kvar i golvet, utan att pressa händerna ner i marken alltför mycket. Ryggen är det som lyfter överkroppen upp från marken, medan tårna pressas försiktigt ner. Låt axlarna sjunka ner bort från öronen. Andas ut och kom ner igen. Upprepa detta i 3 minuter.

-

-Hjärtchakrat / Anahata-
>Mitt i bröstkorgen<

Färg: Grön & rosa
Element: Luft
Organ: Hjärtat, lungor, bröst, skuldror och diafragman
Sinne: Känseln
Kristaller: Rosenkvarts, Aventurin, Ametist

Detta är chakrat som på ett energimässigt plan kopplar ihop vårt fysiska jag/vårt ego med den andliga kroppen och får oss att inte enbart se efter vårt eget bästa, utan se allt för allas bästa. Det lär oss att leva i kärlek och medkänsla, för här finns vår förmåga att känna villkorslös och osjälvisk kärlek. Att älska sig själv och andra, ge inre trygghet, känna vårt egenvärde och finna glädjen.

När vi har ett hjärtchakra i balans finner vi vår plats i det stora alltet, så att vi kan gå in i en djup tillit både till oss själva och till andra. Kraften detta chakra har hjälper oss att acceptera våra känslomässiga prövningar och utmaningar och kan se att syftet med dessa är att utveckla vårt medvetande. Genom att göra oss fria från våra känslomässiga beteenden och mönster som inte tjänar oss och släppa på kravet att veta varför vissa saker sker eller skett uppnår vi ett tillstånd av ro och frid. Vi balanserar även vårt hjärtchakra genom att känna ren och äkta omtanke för andra.

Den energi som finns här är annorlunda om man jämför med den energi som finns i våra andra chakran, t ex då den energi som används vid healing strömmar ut från hjärtchakrat. Färgen för detta chakra är grön eller rosa. Rosa blir det när de tre lägra chakrorna är öppna, då kan sex och kärlek förenas. Rosa symboliserar färgen för både för erotik och romantik, och grönt är växandets färg.

Den sexuddiga stjärnan eller de två förenade trianglarna, en som pekar uppåt och en som pekar nedåt är hjärtats symbol i den Tantriska traditionen. Stjärnan symboliserar föreningen mellan det högre och lägre, då hjärtat ligger mitt emellan de tre lägre och de tre övre chakrorna. Om vårt hjärtchakra är i obalans så kan det visa sig genom att man lätt blir deprimerad eller har svårt att hitta glädje i livet. Det kan finnas mycket förträngd gråt och sorg här som kan leda till sjukdomar som astma, allergier, lungproblem, cirkulationsproblem. Obalans i hjärtchakrat kan även visa sig som avundsjuka, hysteri och självmedlidande.Ett blockerat hjärtchakra kan göra oss oemottagliga för kärlek, oavsett hur mycket kärlek och omtanke vi får av omvärlden, så påverkar den oss inte och vi söker ständigt efter mer. Det är även här vår lilla martyr som inte förstår ovillkorlig kärlek huserar. Den som är går in i självömkan, är ängslig, rädd och inte vågar släppa taget och ge sig hän i livet.

Affirmera: ”Jag älskar mig själv för den jag är och de möjligheter som finns inom mig. Den kärlek jag känner för mig själv och andra är villkorslös”.

Meditera på ordet 'kärlek' och lyssna till dina känslor för de vet vägen.

En yogaövning för att balansera hjärtchakrat är katt & ko.

Stå på alla fyra med knäna i golvet. Andas in och svanka med ryggen. Huvudet går upp och blicken fäster du snett upp mot taket. Andas ut och skjut upp ryggen mot taket, samtidigt som hakan går in mot bröstet och blicken går mot naveln. Mjuka, långsamma rörelser i 3 minuter.

-

-Solar plexuschakrat / Mutadhara-
>Mellan naveln och bröstkorgen där revbenen möts<

Färg: Gul/guld
Element: Eld
Organ: Mage, bukspottkörteln, gallblåsan, levern, korsryggen och mjälten.
Sinne: Synen
Kristaller: Citrin, Solsten, Tigeröga

Detta är det känsligaste av våra chakran för här finns alla våra känslor. Det hjälper oss att våga, att tro på oss själva, finna vårt självförtroende, men även inspirationen och livsglädjen. Det är här vi söker kontakt, gemenskap och kommunicerar. Det är här som vi bestämmer om vi ska tro på vad andra säger är sant eller inte. Det är även här vårt ”ego” finns och det är just egot som tar störst skada i samband med att den bild som vi har av oss själva förstörs, ifrågasätts, kränks eller utmanas. Om vi låter egot få styra fritt får vi ofta en benägenhet att se världen i svart eller vitt, ont eller gott, vän eller fiende, så balansen är viktig att finna.

När solar plexus chakrat är i obalans eller blockerat så känner vi oss trötta, deprimerade. Då vi känner en osäkerhet över hur vi ska nå de mål vi satt upp för oss själva och vi inte riktigt finner meningen i våra liv. Samvetet finns här och det kan man känna de gånger man får ont i magen när det är något som man ska göra fast man egentligen inte vill, att vi då inte är riktigt sanna mot oss själva och känslan av obehag uppstår. Det är viktigt för oss att vi säger vad vi tycker och känner så att man inte går och bär på en massa gammal ilska. Skapa istället ett gott självförtroende så att en känsla av att vara dig själv trogen när det gäller det som är viktigt för dig på både ett fysiskt, känslomässigt och psykiskt plan.

”Det spelar ingen roll vad som händer mig, utan hur jag hanterar det.”

Många andra andliga lärare har lärt oss att lyckan är ett sinnestillstånd och kan endast hittas inom vårt inre och aldrig utanför oss själva. Att balansera det här chakrat är en process som aldrig bör sluta. Chakrat kan balanseras genom att vi vågar tro på oss själva, känna självrespekt finna självtillit.

Affirmera: ”Jag är trygg och jag är stark” Öva på att inte låta andra lägga sina krav på dig. Gå in i känslan av att du är chef över ditt liv. Sjukdomar som kan uppstå genom ett solarplexus chakra i obalans är magsjukdomar som magsår, illamående, irriterad tarm, fetma runt magen, bulimi eller anorexia. Sjukdomar som har med känslor att göra och ouppklarade situationer som sätter sig i magen och skapar obalans. Det är lätt att gå in i rollen som martyr eller offer, uppleva att det är andra som bär skulden till situationen. Ge dig tiden att lyssna inåt och upptäcka det sanna jaget och de gåvor vi har fått i personligheten att förvalta i detta liv.

En yogaövning för att balansera solarplexus chakrat är bågen.

Ligg på magen och ta tag om dina vrister så att handryggarna är inåt mot varandra. För ihop skulderbladen lätt, andas in och kom upp. Andas ut, spänn benen och vristerna, och dra din överkropp uppåt, bakåt. Hälarna ska vara höftbrett isär. Andas in, och på nästa utandning låter du överkroppen komma ner på golvet. Upprepa 2-3 gånger.

Man kan även stimulera solarplexus genom att dra in den punkten med magen så att det blir spänt där.

-

-Sakralchakrat / Swadisthana-
>Ca 2cm under naveln<

Färg: Orange
Element: Vatten
Organ: Äggstockar, testiklar, könsorgan, tjocktarm, blåsa och höfter
Sinne: Smak
Kristaller: Karneol, Månsten, Tigeröga, Kalcit

Chakrat har både med sexualiteten, lusten och med vår kontroll över våra känslor att göra. Det står för den inre känslovärlden. Allt vi känner, tycker och tror om oss själva ryms här. Ett hämmat sakralchakra kan leda till sexuella problem och hämningar, samt brist på kontroll över våra känslor. Blockeringar i detta chakra leder ofta till ett begär av att äga pengar och människor, man får svårt att vara lugn och att ge sig hän, vara spontan.

Med en bra balans här så finner man ett lugn i stressade och pressade situationer, så att man har man lust och glädje i sexualiteten.Vi är kreativa och vi förstår andras känslor och intentioner. Det betyder att vi har emotionell intelligens och att vi är socialt kompetenta. Sakralchakrat ingår även i vårt behov av tillhörighet i olika grupper och i samhället i stort. De fysiska sjukdomar som har sitt ursprung i navelchakrat utlöses av rädslan att förlora kontrollen.

För detta chakra finns en helig sanning och den är att hedra varandra. Detta chakrat är också ett centrum för intuitionen. Härifrån tar vi in andra människor och känner efter hur vi vill relatera till dem. Det är väldigt bra att lära sig lyssna till denna, din inre röst. Den rädsla som finns här är den att förlora kontrollen eller kontrolleras av andra genom kraften i missbruk, svek, impotens, ekonomi, att bli övergiven av sin partner, och även rädslan för att förlora sin fysiska styrka. Den styrka som vi kan finna i detta chakra är förmågan och uthålligheten att av egen kraft överleva ekonomiskt, materiellt och att kunna försvara och skydda sig själv.

Sakralchakrat förknippas med yin-yang, om att ha rätt balans mellan motsatser som inneslutning och uteslutning, den feminina och den maskulina energin. Tänk ett mantra som är ”Jag handlar utifrån min kreativa kraft.”

En yogaövning för att balansera detta chakra är kamelen.

Sitt på hälarna. Kom upp i knästående med fötterna lätt pressade ner i marken. Axelbrett avstånd mellan knäna. Stöd nedre delen av ryggen försiktigt med händerna och böj dig så djupt bakåt som du kan. Ta tag med händerna om hälarna om möjligt och låt huvudet lugnt falla bakåt. Tryck upp bröstkorgen mot himlen och andas med djupa andetag i 1–3 minuter. (Tänk på att komma ner långsamt då du kan känna dig lite snurrig efter hjärtöppnande poser).

-

-Rotchakrat / Mooladhara-
>Vid slutet av ryggraden, i basen, din rot vid svanskotan<

Färg: Röd
Element: Jord
Organ: Nedre delen av ryggraden, benen, fötterna, ändtarm, immunsystemet, bindväven. De körtlar som hör ihop med baschakrat är binjurarna och könskörtlarna, chakrats placering gör även att det hör ihop med vår sexualdrift.
Sinne: Lukt
Kristaller: Granat, Jaspis, Rökkvarts

När rotchakrat är i balans brukar vi säga att: Vi står med båda fötterna på jorden, har jordförbindelse. Chakrat är även bundet till den materiella världen, framgång och behov som finansiellt stöd, jobbet och hemmet. När chakrat är i balans stärks vår individualitet, stabilitet, självförtroende, mod och tålamod. Vi vågar stå för vår egen individualitet (vara oss själva), man är stabil och trygg i sitt kunnande, man vågar vara här och nu. Vi är modiga nog att testa våra gränser och vi har ett oändligt tålamod.

Vid blockering och obalans blir man mer självcentrerad, osäker och ängslig. I ett försök att rätta till obalansen kan det hända att man överkompenserar och skapar då en överaktivitet som kan visa sig som aggressivitet.

Dess uppgift är att få oss att känna att världen är en säker plats för oss att leva på. Ett baschakra i obalans kan ge dig med en känsla av att vara ovälkommen, ovärdig, oälskad och rädd. Oavsett om ditt baschakra är överaktivt eller underaktivt så försök ta itu med obalansen. Du kan se det som grunden till ett hus. Om grunden är instabil eller har sprickor och andra svagheter kommer resten av huset också att bli instabilt. Blockeringar i mooladhara berör hela bäckenbottenmuskulaturen. Den påverkar alltså muskulaturen som kontrollerar avföring, urin och den sexuella utlösningen.

Den röda färgen för baschakrat är färgen på livskraften. Det är färgen av blod och den första färgen vi kommer i kontakt när vi föds. Rött betyder energi för vår kontakt med jorden och bär löfte om överlevnad. På en andlig nivå är färgen röd en färg som berör oss, väcker oss och leder oss mot förändring. Det är färgen på passion och rättfärdig vrede, på revolutionen, rörelse och framsteg. Röd energi är mod, att våga, men också energi av kärlek.

Det finns olika sätt att stärka upp och balansera sina chakran.

Man kan använda sig av kristaller som med sina frekvenser påverkar och renar dina chakran. Meditationer är ett bra sätt att komma i kontakt med sig själv och sitt inre, balansera sina chakran och rena sin aura. Till en början kan du meditera genom vägledning, men du kommer snart bli bra på att göra detta själv.

En bra yogaövning är Kråkan.

Sätt dig på huk med hela fotsulan mot golvet. Håll ryggen rak och ha tårna pekandes lätt ut åt sidan, med hälarna kvar i golvet. Låt höfterna sjunka ner mellan fötterna så att benen inte är framför magen, utan vid sidan av överkroppen. Vira armarna runt knäna. Blunda och andas långa, djupa andetag i 3 minuter

-

© BLUSH & PROMISE

*Texten får ej kopieras eller delas utan tillstånd