Sun Mala Halsband

1 195 kr

Sun Mala Halsband är ett unikt yogahalsband som är handknutet med 108st kristaller av Sussi Norberg. Det är en mala med Solsten, Rosenkvarts och Bergskristall.

Solsten är kopplad till tur och lycka. Det rensar, renar och aktiverar alla chakran. Solstenen ökar intuitionen och gör att det riktiga och sanna "jaget" lyser igenom. Rosenkvarts, en kristall som symboliserar kärlekens djupaste väsen. Den mjuka rosa färgen påminner om öppnandet av hjärtat och möjligheten att ge och ta emot kärlek. Bergkristall ses som den främsta av alla kristaller, då den bland annat hjälper till att stärka övriga kristallers egenskaper när de används tillsammans. Den hjälper till att stärka vår koncentrationsförmåga. Bergskristallen har även förmågan att transportera bort negativa energier och lagra de positiva.

Detta mala har ett hänge av sterling silverinfattad Bergskristall